POLITIKA ZASEBNOSTI 

V LUMENIA obdelujemo le osnovne podatke o posameznikih (fizičnih in pravnih osebah), ki so:

·         stranke;

·         partnerje;

·         uporabniki naših produktov in rešitev;

·         udeleženci naših izobraževanj in dogodkov;

·         ustanovitelji, lastniki ali zakoniti zastopniki pravnih oseb (ime, priimek, naslov);

·         samostojni podjetniki;

Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja o naših produktih, rešitvah, izobraževanjah, dogodkih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2, ZPT-1B in GDPR.

1.     Upravljavec

Uradno ime podjetja:  LUMENIA d.o.o.

Sedež podjetja: Breg pri Litiji 50, 1270 Litija, Slovenija

Odgovorna oseba v podjetju: Blaž Vidic, prokurist

Kontaktni podatki:

LUMENIA d.o.o., Breg pri Litiji 50, 1270 Litija, Slovenija, tel.: +386 1 890 00 57, e-pošta: #EM#696f646c4469736a6d67636a226e6162#EM#

2.      Izvor naših podatkov

Podjetje LUMENIA d.o.o. deluje preko globalne mreže partnerjev 25 državah Evrope in sveta. Podatki so vedno pridobljeni iz lokalnih virov. Večino podatkov pridobimo iz:

·         Javno dostopnih virov (javni registri, seznami ipd.);

·         Pogodbenih partnerjev LUMENIA d.o.o.;

·         Poslovne informacije uporabljene v naši CRM bazi.

Nekatere podatke, ki jih obdelujemo pa pridobimo tudi od uporabnikov naših produktov in rešitev ter od udeležencev naših izobraževanj in dogodkov. 

3.     Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte o naših produktih, rešitvah in storitvah, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti, družbenih omrežjih in na spletnih straneh.

Vaše osebne podatke skrbno hranili ter jih uporabljali le za namene:

·         pošiljanja obvestil o novostih s področja razsvetljave in aktivnostih, ki jih izvajamo v lokalnem in globalnem okolju.

·         pošiljanja vabil na dogodke, seminarje in webinarje

·         pošiljanje koristnih vsebin, vodičev, študij primera,

·         obveščanja o naših produktih in rešitvah,

·         občasnega pošiljanja ponudb,

·         anketiranje,

·         segmentacije,

·         obdelave nakupnega obnašanja,

Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

V marketinške namene lahko uporabljamo vaše osnovne kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefon, funkcija v podjetju, ime podjetja, državo, naslov, spol), v nekaterih primerih pa lahko beležimo tudi vaše vedenje na naši spletni strani.

Če spremljate našo spletno stran, hranimo tudi piškotke, na podlagi katerih lahko merimo obiskanost naše spletne strani in vaše vedenje na naši spletni strani. Za več informacij o piškotkih obiščite spletno povezavo www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

V vašem spletnem iskalniku lahko nastavite politiko sprejemanja piškotkov, na zgornji spletni strani pa so tudi navodila, kako odstraniti piškotke iz vašega spletnega iskalnika. V tem primeru morda ne bodo delovale nekatere funkcije na naši spletni strani.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

  • marketing in prodaja,
  • računovodstvo,
  • tehnična podpora.

4.     Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

5.     Obdobje hrambe

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 86/2004 s spremembami) in predpisi Evropskih skupnosti. 

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

6.     Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

7.     Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta Politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na www.lumenia.com, so last podjetja LUMENIA d.o.o., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja LUMENIA d.o.o., se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Podjetje LUMENIA d.o.o ni odgovorno za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.lumenia.com, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. LUMENIA d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.lumenia.com

Prizadevamo si, da politiko zasebnosti redno posodabljamo. Zadnja posodobitev je bila v mesecu maju 2018. 

Kako nas lahko kontaktirate

Če imate kakšna vprašanja glede naše politike zasebnosti ali o vaših pravicah nas kontaktirajte.
Elektronski naslov:
#EM#696f646c4469736a6d67636a226e6162#EM#